การมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดหนองบัวลำภู

วันศุกร์ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศธจ.หนองบัวลำภู  นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดหนองบัวลำภู และสิบเอกมงคล ศรนวล รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นตัวแทนมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565 และให้โอวาทแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ
ในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 5 ราย,
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 ราย,
ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 ราย และ ระดับอุดมศึกษา จำนวน 1  ราย

https://drive.google.com/drive/folders/1Q1ZKTndUNIe6clFtGlyTzAQvai5EfpmY?usp=sharing

409total visits,1visits today

You may also like...