แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

 1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ศธจ.หนองบัวลำภู
 2. การวิเคราะห์ความสำเร็จในการตอบสนองความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันมีผลกระทบต่อการพิจารณา (แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 – 2570)
 3. แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2566 – 2570
 4. แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน 2567
 5. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศธจ.หนองบัวลำภู)
 6. แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู (พ.ศ. 2566 – 2570)
 7. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศธจ.หนองบัวลำภู)
 8. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดหนองบัวลำภู
 9. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
 10. แผนการศึกษาชาติ 2560 – 2579
 11. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

1920total visits,3visits today