แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

  1. แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2566 – 2570
  2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศธจ.หนองบัวลำภู) 
  3. แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู (พ.ศ. 2566 – 2570)
  4. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศธจ.หนองบัวลำภู)
  5. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดหนองบัวลำภู
  6. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
  7. แผนการศึกษาชาติ 2560 – 2579
  8. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

1762total visits,1visits today