ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ รายการ หมายเหตุ
ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  
ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 042-315615  
ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : nbpmoe@gmail.com  
ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนผ่านเว็บไซค์ (คลิกที่นี่)
*ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ
*และจะดำเนินการแจ้งผลการรับเรื่องร้องเรียนให้ท่านทราบภายใน 7 วัน
**จากการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต**
     

 

285total visits,1visits today