ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  จำนวน 6 ราย

1.ประกาศฯ

456total visits,1visits today

You may also like...