Author: กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มที่ 9)

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มที่ 9)

วันศุกร์ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2...