โครงการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 

1. แผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)
2. คำสั่ง แต่งคณะกรรมการปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (ดาวน์โหลด)
3. คำประกาศเจตนารมณ์ (ดาวน์โหลด)
4. คู่มือ โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” (ดาวน์โหลด)
5. ภาพกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

6. ภาพกิจกรรมรณรงค์งดการใช้โฟม, การลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทั้ง และลดใช้ถุงพลาสติกพลาสติกหูหิ้ว

 

 

1179total visits,1visits today