องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Knowledge Management : KM)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ เรื่อง หมายเหตุ
1 คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ Google Meet สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ดาวน์โหลด
2 คู่มือการใช้งาน Google Form สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ดาวน์โหลด
3 คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ดาวน์โหลด
4 คู่มือการลงจดหมายข่าวในเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ดาวน์โหลด
5
มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ว8/2556
ดาวน์โหลด

 

488total visits,1visits today