รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (รอบ 6 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ รายการ หมายเหตุ
1 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2566 (ไตรมาส 2) ดาวน์โหลด
2 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2566 (ไตรมาส 1) ดาวน์โหลด

 

 

381total visits,2visits today