คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่   รายการ ดาวน์โหลด
1. คู่มือการให้บริการผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ เรื่อง การเบิกจ่ายสวัสดิการกองทุนสงเคระห์ เบิกค่ารักษาพยาบาล
2. คู่มือการให้บริการผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ เรื่อง การใช้งานระบบ-พสน
3. คู่มือการให้บริการผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู
4. คู่มือการให้บริการผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ เรื่อง การขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู
5. คู่มือการให้บริการผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ เรื่อง การให้บริการให้คำปรึกษา
6. คู่มือการให้บริการผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ เรื่อง การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ

 

349total visits,2visits today