รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ รายการ หมายเหตุ
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2564 ดาวน์โหลด

 

291total visits,1visits today