คุณภาพผู้เรียน คือ เป้าหมายสูงสุด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)


อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

1. แบบติดตาม รายงานและประมวลผลตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 – 2570 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมวัย [ดาวน์โหลด]6. รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม จังหวัดหนองบัวลำภู [ดาวน์โหลด]

16 พฤศจิกายน 2563 / กิจกรรม

ประชุม กศจ. ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 16 พฤศจิกายน ...
อ่านต่อ...
13 พฤศจิกายน 2563 / กิจกรรม

ประชุม อ.ก.ศ.จ. ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน ...
อ่านต่อ...
1 4 5 6 7 8 43

กระดานถาม-ตอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู


5939545total visits,170visits today