ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ (ดาวน์โหลด)
2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น พื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว (ดาวน์โหลด)
3. รางวัลคุรุสภา (ดาวน์โหลด)
4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น (ดาวน์โหลด)
5. รางวัลคุรุสดุดี (ดาวน์โหลด)

1921total visits,2visits today

You may also like...