มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566 แก่เยาวชนผู้ได้รับทุนครบทั้ง 11 ราย  รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,500 บาท (- สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน -)

https://drive.google.com/drive/folders/1YtpxVk8vdpFtQi8gkhrd0cWC9st7cIbW?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1c20YzblhgdM_juYHwSVSx04_D432vr_9/view?usp=sharing

 

363total visits,1visits today

You may also like...