พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ของจังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดส่งเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๓๗ ทุน เป็นเงิน ๙๘,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม ๒๕๖6 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู

https://drive.google.com/drive/folders/1p7yOozkxogC7nydo94mk_IbVhGEE6Zk8?usp=sharing

29910total visits,1visits today

You may also like...