มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค  ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ใน ๖ ประเภทโครงงาน คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม  ๓ ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา โดยให้จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และให้จังหวัดส่งโครงงานที่ชนะการประกวดระดับจังหวัดเข้าประกวดในระดับภาคให้กับกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๒/ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  และขอเชิญชมการประกวดรอบสุดท้าย ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักเรียนและผู้ที่สนใจจะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อเข้าประกวดในระดับภาค ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๒ โทร ๐๔๔-๒๕๒๐๙๐ หรือ ๐๘๙-๖๒๒๑๙๐๙  โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่ www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่สอง  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียน/คู่มือโครงงานคุณธรรมจริยธรรม

3052total visits,2visits today

You may also like...