การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มที่ 9)

วันศุกร์ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นายนิกร ศรีสุพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และ นางลำพัน ศรีจันทะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อวางแผนการประเมิน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมินคัดเลือกและเสนอผลการประเมินคัดเลือกไปยังคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ ห้องประชุมนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โดยมี นายธัญญา เรืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

263total visits,1visits today

You may also like...