ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และเขต 2  จำนวน 4 ราย

 

1.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน

2.ประกาศรายชื่อผลงานผู้ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่ง 1 ราย

801total visits,1visits today

You may also like...