Nongbualamphu Symposium EDUCA 2019

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดงาน “Nongbualamphu Symposium EDUCA 2019” ณ ห้องประชุมอนาลโย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่าน เฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อจัดแสดงผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานทางการศึกษา
2. เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
3. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานทางการศึกษา
ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีหน่วยงานทางการศึกษาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน จำนวน 18 แห่ง ผู้เข้าร่วมงาน 350 คน

ดูภาพกิจกรรม

 

 

 

254total visits,1visits today

You may also like...