รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1    ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน 1 อัตรา

1.ประกาศรับสมัคร
2.เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (ตำแหน่งว่าง)
3.เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 (ใบสมัคร)
4.เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 (ตัวชี้วัด)
5.ตัวอย่าง แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน
6.กลุ่มตำแหน่ง  (ว14/2552)
7.หลักเกณฑ์ (ว30/2560)

970total visits,1visits today

You may also like...