ขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวด ในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2564”

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดโครงการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในงาน  “มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2564” เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ผ้าไหมแพรวากาฬสินธู์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีฮีดสิบสอง จังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ ครบ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ ถึง 7 มีนาคม 2564 ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ในการนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางเข้าร่วมประกวดฯ โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้ ในวันที่ 4 มกราคม 2564 จึงถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Smiley face

 

637total visits,1visits today

You may also like...