คัดเลือกตัวแทน สถานศึกษาตามโครงการ Tfe( Team for Education) ระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนหนึ่งเดียว ในการแข่งขันระดับภาค 10

วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินคัดเลือกตัวแทน สถานศึกษาตามโครงการ Tfe( Team for Education) ระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนหนึ่งเดียว ในการแข่งขันระดับภาค 10

โดยคณะกรรมการ  ประกอบด้วย ดร.กฤต  สุวรรณพรหม    รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภูและ ตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ซึ่งมี 5 โรงเรียน ที่เข้ารับการประเมิน  ได้แก่โรงเรียน ฝั่งแดงวิทยาสรรค์สพม 19 โรงเรียนบ้านหนองด่านสพปหนองบัวลำภูเขต 2 โรงเรียนบ้านนาด่านสพปหนองบัวลำภูเขต 2 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์สพปหนองบัวลำภูเขต 1 และโรงเรียน กุดสะเทียนวิทยาคารสพมเขต 19 เข้าระบบการประเมินติดคณะกรรมการด้วยการนำเสนอกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  การประเมินสภาพจริง  และเอกสารหลักฐานร่องรอยผลที่เกิดกับผู้เรียน

ดูภาพประกอบ

 

 

167total visits,1visits today

You may also like...