Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดแต่งเพลงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

การประกวดแต่งเพลงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดจัดโคร...

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนคร...

ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานสำนัก...

ขอเชิญเสนอผลงานร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

ขอเชิญเสนอผลงานร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งว่าง จากหน่วยงานอื่น

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งว่าง จากหน่วยงานอื่น

ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 38 ค (2)

ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 38 ค (2)

ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการปฏิบัติรา...