Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวด ในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2564”

ขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวด ในงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2564”

  จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดโค...

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ย...

สรุปรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

สรุปรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

สรุปรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรท...

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอภายใต้หัวข้อ “เยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด”

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอภายใต้หัวข้อ “เยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด”

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้...

ประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านยาเสพติด หัวข้อ “เยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด”

ประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านยาเสพติด หัวข้อ “เยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด”

ประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อสร้างสรรค์ต...

ผลการพิจารณาย้ายฯ ตามมติ กศจ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563

ผลการพิจารณาย้ายฯ ตามมติ กศจ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563

ผลการพิจารณาย้ายฯ ตามมติ กศจ.หนองบ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการค...