Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่เสนอขอรับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16

การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่เสนอขอรับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16

วันพุธที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 256...

การจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

การจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มที่ 9)

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มที่ 9)

วันศุกร์ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2...

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

https://drive.google.com/drive/fol...

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

รายละเอียดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาช...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนอ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนอ...

ประกาศรายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความค...

มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30...

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาครั้งที่  2/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 2/2566

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศ...