ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “ครูดี ศรีชุมชน คนลุ่มภู” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “ครูดี ศรีชุมชน คนลุ่มภู” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดหนองบัวลำภู สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรอื่นๆ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2567  รายะเลียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

1.ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2.แบบกรอกประวัติฯ

2091total visits,39visits today

You may also like...