ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาภายในจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในจังหวัด สนับสนุนการบูรณาการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม

ดูภาพประกอบ

 

 

1457total visits,2visits today

You may also like...