ประชุม อกศจ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2564

ประชุม อกศจ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (อกศจ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 อาคารอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง ระเบียบวาระประชุมฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  (กศจ.) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล เป็นประธานดำเนินการประชุม และนายชาติชาย วงษ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีระเบียบวาระประชุม เกี่ยวกับ

  1. การพิจารณาเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
  2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
  3. การส่งคำร้องขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  4. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
  5. การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่ว่าง จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
  6. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
  7. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดูภาพประกอบ

 

 

469total visits,1visits today

You may also like...