ติดตามกการดำเนินการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ติดตามกการดำเนินการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ออกติดตามกการดำเนินการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบจำนวน 14 สนาม (โรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวลำภู) เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ

276total visits,2visits today

You may also like...