ประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9-12 กันยายน 2565

ประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9-12 กันยายน 2565

วันที่ 10 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นำโดย ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุนห์  ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นายชาติชาย วงศ์กิตตะ จัดกิจกรรมประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ

ภาค 10  โครงการสร้างแสะส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ บูรณาการ่วมกับกิจกรรมตรวจติดตามสถานศึกษาต้นแบบ โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ

ดูภาพประกอบ

 

 

300total visits,2visits today

You may also like...