การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรพงษ์ จำจด) จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2561

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรพงษ์ จำจด) จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรพงษ์ จำจด) ได้ตรวจราชการ และติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 15 นโยบาย จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู และลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการตามนโยบายข้อที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

760total visits,1visits today

You may also like...