จังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญร่วมบริจาคเงินกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดตั้ง”กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดหนองบัวลำภู” (กสพ.จ.หนองบัวลำภู) เพื่อให้ความช่วยเหลือพลเมืองดีและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติพลเมืองดีให้สังคมได้ตระหนักและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
2. เพื่อช่วยเหลือพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยเหลือสังคมแล้วได้รับบาดเจ็บ ให้ได้รับการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่ดี
3. เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยเหลือสังคมแล้วต้องสูญเสียชีวิต ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ไม่ประสบปัญหา และสามารถใช้ชีวิตประกอบอาชีพ และส่งเสียบุตรธิดาให้ได้รับการศึกษาที่ดีต่อไปในอนาคต
4. เพื่อจัดหาทุนและบริหารกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินเข้าร่วมกองทุนดังกล่าวได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ตามแบบแจ้งความประสงค์ ที่แนบมาพร้อมนี้

1158total visits,6visits today

You may also like...