ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งส่งประกาศเจตจำนงสุจริตฯ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

1098total visits,1visits today

You may also like...