ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562   ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

  1. ดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
  2. ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือก ฯ
  3. ดาวน์โหลดแบบประเมินสมรรถนะ(ลับ)
  4. ดาวน์โหลดแบบรายงานประวัติ
  5. ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
  6. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

1211total visits,2visits today

You may also like...