รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ว30 และ ว29)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  (ตามหลักเกณฑ์ ว30 และ ว29) จำนวน  12  อัตรา  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565

 1. ประกาศรับสมัคร  21 ก.พ. 65
 2. เอกสารแนบท้าย 1  ตำแหน่งว่าง
 3. เอกสารแนบท้าย 2  คำขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน  ตามหลักเกณฑ์ ว30 (ภายในกระทรวงศึกษาธิการ)
 4. เอกสารแนบท้าย 3  คำขอโอน ตามหลักเกณฑ์ ว29 (ต่างกระทรวง)
 5. เอกสารแนบท้าย 4  องค์ประกอบตัวชี้วัด
 6. เอกสารแนบท้าย 5 และ 6  ขอนับต้นทุน
 7. เอกสารแนบท้าย 7  ขอนับระยะเวลาขั้นต่ำ
 8. แบบสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประเภททั่วไป  ระดับชำนาญงาน
 9. แบบประเมินบุคคล  ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการขึ้นไป
 10. ตัวอย่างผลงาน  ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการขึ้นไป
 11. ตัวอย่างแนวคิด  ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการขึ้นไป
 12. กลุ่มตำแหน่ง
 13. มาตรฐานตำแหน่ง
 14. หลักเกณฑ์ย้ายโอน ว30
 15. หลักเกณฑ์โอน  ว29

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่  นายปรัชญา  ทะวาปี  0833404003

999total visits,1visits today

You may also like...