มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

วันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (Big Cleaning Day)โ่ดยมีการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดให้มีการคัดกรองผู้ที่มาติดต่อราชการ และจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานทั้งที่สำนักงาน และปฏิบัติงานที่บ้านตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ดูภาพประกอบ

 

 

678total visits,1visits today

You may also like...