ประชาสัมพันธ์!! การขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564

การขอทราบผลคะแนนสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564

ให้ผู้ที่ประสงค์ขอดูคะแนนดำเนินการ ดังนี้

1. Download บันทึกข้อความขอทราบผลคะแนน ทางเว็บไซต์ www.nbppeo.go.th พร้อมทั้งกรอกข้อมูลตนเองให้เรียบร้อย (Download)

2. แนบเอกสารหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

3. กรณียื่นเอกสารด้วยตนเอง ให้ยื่นได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู   หรือ

4. กรณีขอทราบคะแนนสอบแข่งขันทางไปรษณีย์ ให้ดำเนินการตามข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ส่งมาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนองบัวลำภู – เลย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 พร้อมแนบซองเปล่าติดตราไปรษณีย์ เขียนชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งผลคะแนนให้ชัดเจน

699total visits,1visits today

You may also like...