การประกวดแต่งเพลงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดจัดโครงกาส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอัตลักษณ์ ส่งเสริมการคัดการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรม จัดทำเพลงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อัตรลักษณ์ ความโดดเด่น แหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒธรรมของจังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั่้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และปลูกจิตสำนึกความรัก ความหวงแหน ในมรดกทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู  ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูจะดำเนินการประกวดแต่งเพลงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเปิดรับผลงานจากประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและภูมิลำเนา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด

923total visits,1visits today

You may also like...