อกศจ.หนองบัวลำภู

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (บริหารงานบุคคล)

1. ว่าง  ประธานคณะอนุกรรมการ
2. ว่าง  อนุกรรมการ
3. ว่าง  อนุกรรมการ
4. ว่าง  อนุกรรมการ
5. ว่าง  อนุกรรมการ
6. ว่าง  อนุกรรมการ
7. ว่าง  อนุกรรมการ
8. ว่าง  อนุกรรมการ
9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  อนุกรรมการและเลขานุการ
10. รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  ผู้ช่วยเลขานุการ
11. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

1. นายประวิทย์ บุรินนิตย์  ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายปรีชา หีบแก้ว  อนุกรรมการ
3. นายชยานันท์ เกตุเมฆ  อนุกรรมการ
4. นางนิรามัย พลสนอง  อนุกรรมการ
5. นายวิทวัส พัดไธสงค์  อนุกรรมการ
6. นายสายศิลป์ สายืน  อนุกรรมการ
7. นายสมจิต โคกศรีอำนวย  อนุกรรมการ
8. นางหทัยรัตน์ ศรีดาเดช  อนุกรรมการ
9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  อนุกรรมการและเลขานุการ
10. รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  ผู้ช่วยเลขานุการ
11. อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

1. นายสนิท อาษาธง  ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นางภูเงิน บุตรเคน  อนุกรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.วีระสกุล บุราณรักษ์  อนุกรรมการ
4. นายมงกุฎ จำนงค์นิต  อนุกรรมการ
5. นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ  อนุกรรมการ
6. นายชาญชัย สิงห์สุข  อนุกรรมการ
7. นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์  อนุกรรมการ
8. นายวีรพจน์ โคตรนรินทร์  อนุกรรมการ
9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  อนุกรรมการและเลขานุการ
10. รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  ผู้ช่วยเลขานุการ
11. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
 ผู้ช่วยเลขานุการ

 

1548total visits,1visits today