พิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”

วันเสาร์ที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นางลำพัน ศรีจันทะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีนางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูมีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาทั้งหมด ๑๓ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท แบ่งออกเป็นนักเรียนของหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๐ ราย และนักเรียนของหน่วยงานสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๓ ราย https://drive.google.com/file/d/1AJaYjbTZsDB-4XNfWwLSeInELGrOe8Sx/view?usp=sharing

260total visits,1visits today

You may also like...