ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู และนายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ รัตนมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ พรหมหลง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1iUinGVZ8jPMjSehfbwXpAXOlczta2MnF?usp=sharing

401total visits,1visits today

You may also like...