ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2563

วันที่ 6 มกราคม 2563 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ดร.กฤต สุวรรณพรหม รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู) เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม เชิดชูเกียรติ ธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  และกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีคณะกรรมการฯ จากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ดูภาพประกอบ

 

 

1569total visits,2visits today

You may also like...