ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ลำดับที่ 94 – 103  โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ฉบับประกาศ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ

601total visits,2visits today

You may also like...