ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

 

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ

2. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิฯ  ประถมศึกษา

3. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิฯ  มัธยมศึกษา

4. มาตรการป้องกันการทุจริต

5. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

1576total visits,1visits today

You may also like...