ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

รับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ลำดับที่ 70, 73 – 74, 76 – 81, 83

 

ประกาศรับสมัคร

ปฏิทินดำเนินการ

775total visits,1visits today

You may also like...