การตรวจสารเสพติดของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ตามมติที่ประชุมองค์กรสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ในการร่วมกับประชาคมโลกเพื่อการรณรงค์ต่อต้านยาติดเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว และกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติ โดยร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเช่นทุกปีที่ผ่านมา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จึงจัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยเชิญชวนบุคลากรร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการสวมใส่เสื้อสีขาว และร่วมบันทึกภาพบริเวณหน้าอาคารอนาลโย ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 และกิจกรรมอ่นสารและกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 และกิจกรรมการตรวจสารเสพติดของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ตามแผนปฏิบัตการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563-2565 จำนวนทั้งหมด  38  คน ซึ่งปรากฎว่าไม่พบสารเสพติดทั้ง 38 คน

https://drive.google.com/drive/folders/1WSNJitrMVaz31NqhT3B7KfCiMv2ug07d?usp=sharing

384total visits,1visits today

You may also like...