คุณภาพผู้เรียน คือ เป้าหมายสูงสุด


สถิติผู้สมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562
ที่ วิชาเอก อัตราว่าง วัน/เดือน/ปี (จำนวนคนสมัครฯ) รวมทั้งหมด
18-ก.ค.-62 19-ก.ค.-62 20-ก.ค.-62 21-ก.ค.-62 22-ก.ค.-62 23-ก.ค.-62 24-ก.ค.-62
1 ภาษาอังกฤษ 3 0 0 1 2 0 3
2 วิทยาศาสตร์ 3 2 1 1 2 1 7
3 พลศึกษา 3 1 0 1 0 2 4
4 ปฐมวัย 3 0 0 0 1 0 1
5 คณิตศาสตร์ 3 0 0 2 0 0 2
6 ภาษาไทย 2 0 0 0 0 0 0
7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 1 0 0 1 0 2
8 สังคมศึกษา 1 0 1 0 0 1 2
9 คอมพิวเตอร์ 1 0 1 0 1 0 2
รวม 20 4 3 5 7 4 23

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วยปี 2561


 ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด
 ประกาศ/คำสั่ง
อ่านทั้งหมด
 จัดซื้อ/จัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
 คุรุสภา
อ่านทั้งหมด

1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมวัย [ดาวน์โหลด]
2. รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม จังหวัดหนองบัวลำภู [ดาวน์โหลด]


 ภาพกิจกรรม
27 กุมภาพันธ์ 2562 / กิจกรรม

ประชุมเจ้าหน้าที่ ศธจ.หนองบัวลำภู

วันที่ 27 กุมภาพันธ์...
Read More
6 กุมภาพันธ์ 2562 / กิจกรรม

ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 1/2562 6 ก.พ.2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ...
Read More
1 7 8 9 10 11 20

8934total visits,21visits today