คุณภาพผู้เรียน คือ เป้าหมายสูงสุด


สถิติผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กศจ.หนองบัวลำภู


การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน/เดือน/ปี เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (จำนวน 10 อัตรา) รวม
 21 มิ.ย. 65 0 0
 22 มิ.ย. 65 0 0
 23 มิ.ย. 65 0 0
 24 มิ.ย. 65 0 0
 25 มิ.ย. 65 0 0
 26 มิ.ย. 65 4 4
 27 มิ.ย. 65 12 12
รวม 16 16

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External  Integrity and Transparency Assessment: EIT)
แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมวัย [ดาวน์โหลด]

3. รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม จังหวัดหนองบัวลำภู [ดาวน์โหลด]

3 มีนาคม 2564 / กิจกรรม

ประชุม กศจ.ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564...
อ่านต่อ...
3 กุมภาพันธ์ 2564 / กิจกรรม

ประชุม กศจ.ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ...
อ่านต่อ...

กระดานถาม-ตอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู


58878total visits,26visits today