คุณภาพผู้เรียน คือ เป้าหมายสูงสุด


จำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ ตำแหน่ง ตำแหน่งว่าง วันที่รับสมัคร รวม
1 เม.ย. 64 2 เม.ย. 64 3 เม.ย. 64 4 เม.ย. 64 5 เม.ย. 64 6 เม.ย. 64 7 เม.ย. 64
สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1 นักวิชาการศึกษา 1 1 1
สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
1 นักจัดการงานทั่วไป 1 1 1
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 1
3 นักวิชาการศึกษา 1 1 1
4 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 1 1 2
รวม 6 0 1 1 0 0 1 3 6

จำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ วิชาเอก ตำแหน่งว่าง วันที่รับสมัคร รวม
24 มี.ค. 64 25 มี.ค. 64 26 มี.ค. 64 27 มี.ค. 64 28 มี.ค. 64 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64
1 คณิตศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 5
2 ภาษาไทย 2 1 1 2
3 ภาษาอังกฤษ 3 3 7 3 3 4 20
4 วิทยาศาสตร์ 6 5 14 4 10 4 6 14 57
5 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 1 1 1 1 2 1 7
6 ฟิสิกส์ 1 2 1 3
7 สังคมศึกษา 2 1 3 3 4 5 16
8 พลศึกษา 1 2 3 1 6
9 นาฏศิลป์ 2 1 1 2 1 5
10 คอมพิวเตอร์ 4 2 6 5 4 3 4 8 32
11 ปฐมวัย 6 1 1 1 1 4 3 11
12 เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 3 3
รวม 30 11 29 20 25 12 28 42 167

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมวัย [ดาวน์โหลด]
2. รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม จังหวัดหนองบัวลำภู [ดาวน์โหลด]


30529total visits,17visits today