คุณภาพผู้เรียน คือ เป้าหมายสูงสุด


การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (ศธจ.หนองบัวลำภู)

วัน/เดือน/ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รวมทั้งหมด
จำนวนตำแหน่งว่าง 9 16 25
10 มีนาคม 2563 4 9 13
11 มีนาคม 2563 8 12 20
12 มีนาคม 2563 12 13 25
13 มีนาคม 2563 12 21 33
14 มีนาคม 2563 5 6 11
15 มีนาคม 2563 4 9 13
16 มีนาคม 2563 10 14 24
รวมทั้งหมด 55 84 139

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วยปี 2561


 ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด
 ประกาศ/คำสั่ง
อ่านทั้งหมด
 จัดซื้อ/จัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
 คุรุสภา
อ่านทั้งหมด

1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมวัย [ดาวน์โหลด]
2. รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม จังหวัดหนองบัวลำภู [ดาวน์โหลด]


 ภาพกิจกรรม

19876total visits,22visits today