ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านต่างแคน อำเภอสุวรรณคูหา

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอสุวรรณคูหา ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ โครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ซึ่งมีนายบุญธง ทับจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต่างแคน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับและอธิบายขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งพาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน เช่น กิจกรรมการเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงปลาในบ่อ การเลี้ยงไก่ไข ไก่เนื้อ การเลี้ยงหมู การเลี้ยงเป็ด ซึ่งนำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน และยังสามารถนำมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับครูได้อีกด้วย

782total visits,1visits today

You may also like...