การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2561  ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง  ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมทางกวาว อาคารวิทยบริการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลกุดดินจี่ ซึ่งเทศบาลตำบลกุดดินจี่ อำเภอกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหน่วยงานในการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ โดยมี นางสาวสมพร แซ่เตีย นากยกเทศมนตรีตำบลกุดดินจี่ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดอบรม และคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการอบรม  ซึ่งมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู คือ นายพรชัย จันทะคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางกัญจ์กมล มาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

661total visits,2visits today

You may also like...