อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ ผลิตและใช้สื่อ ICT สู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ดร.กฤต สุวรรณพรหม รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ ผลิตและใช้สื่อ ICT สู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ณ โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563 โดย นางพิกุล นินนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ เทคนิค การออกแบบ ผลิตและใช้สื่อ ICT เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน จากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำโดย ศน.อดิศร โคตรนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ

ดูภาพประกอบ

 

 

29total visits,1visits today

You may also like...